Pressemitteilungen

Vande Lanotte en Lambertz debatteren over de toekomst van België


« Ein Belgien zu viert » – « De Belgische Unie met vier deelstaten »
Vande Lanotte en Lambertz debatteren over de toekomst van België

Een federaal België met Vlaanderen, Wallonië, Brussel en het Duitse taalgebied als deelstaten? Bij de gissingen over de toekomst van België wordt deze toekomstvisie steeds vaker aangevoerd. Daartoe hebben de voormalige koninklijk bemiddelaar, Johan Vande Lanotte, en de Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap (DG), Karl-Heinz Lambertz, in hoge mate bijgedragen.

Op 12 juli voeren de beide deskundigen voor het eerst samen een openbaar debat over hun visie op een Belgische Unie met vier deelstaten. Daarbij willen beide politici in het bijzonder op de vragen van het publiek ingaan. Het debat wordt gevoerd in het Duits en het Frans en begint om 19.00 uur in de Europazaal van het Ministerie van de DG, Gospert 1, 4700 Eupen. Na het debat volgt een receptie die de mogelijkheid biedt informeel van gedachten te wisselen.

Gelieve telefonisch aan te melden op het nummer 087/596 400 of via ministerium@dgov.be.

Achtergrond

Na zijn opdracht als koninklijk bemiddelaar lanceerde Johan Vande Lanotte op 17 februari 2011, tijdens een gastcollege aan de Universiteit Gent, voor het eerst het idee van een “Belgische Unie met vier deelstaten”. De deelstaten zouden hun bestaande bevoegdheden behouden en zouden nieuwe bevoegdheden zoals bijvoorbeeld het volledige economische en werkgelegenheidsbeleid en justitie erbij krijgen. Bovendien zouden aan de deelstaten bevoegdheden moeten worden toegewezen om een autonoom fiscaal beleid te kunnen voeren. Daarnaast formuleert de sp.a-senator en minister van Staat een aantal basisvoorwaarden die vervuld zullen moeten worden om het federale model in die zin te kunnen hervormen.

Het idee van een Belgische Unie met vier deelstaten is echter helemaal niet nieuw en inzonderheid in de kleinste Belgische deelstaat, de Duitstalige Gemeenschap (DG), behoort het al lang tot de desiderata. Recentelijk bekrachtigden alle erkende fracties op de laatste plenaire vergadering van het Parlement van de DG op 27 juni 2011 in een gemeenschappelijke beginselverklaring dat ze voorstander zijn van een België met vier deelstaten. In die beginselverklaring herhalen de verschillende partijen dat de Duitstalige Belgen klaar, bereid en in staat zijn om alle bevoegdheden uit te oefenen die in de loop van de komende staatshervorming aan de Gemeenschappen en Gewesten zullen worden overgedragen, op voorwaarde dat tegelijk de passende financiële middelen of financieringsmogelijkheden overgeheveld worden. De Duitstalige Gemeenschap zou aldus op alle niveaus een gelijkgerechtigde Belgische deelstaat worden. Die toekomstvisie zou volgens Minister-President Karl-Heinz Lambertz zelfs een doorslaggevende stabiliserende factor voor het federale België zijn, aangezien daardoor een einde zou komen aan de tweepolige dynamiek van de jongste decennia. Een samenvatting van die toekomstvisie van de Minister-President vindt u in de bijgaande verklaring.

PM-2011-07-01 Een Belgie Met Vier Deelstaten-NL (43.3 KiB)